Genus

Spara favorit 29 jun juni 2016

Forskning om jämställdhet och genusfrågor.

Lasse Reinikainen

Genus- och familjeforskning. Forskning om makt- och könstrukturer i parförhållanden där han bland annat studerar fördelningen av pengar och hushållsarbete.

Katarina Giritli Nygren

Katarina Giritli-Nygren

Katarina Giritli-Nygren är docent i genusvetenskap och har bred allmän kunskap om genusfrågor.

Mikael Nordenmark

Mikael Nordenmark

Mikael Nordenmarks forskningsområden behandlar olika samband mellan arbetsliv, familjeliv, kön och välbefinnande, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv.