Risk och kris

Spara favorit 13 apr april 2016

Risk, kris, olyckor, krisövningar, säkerhet, organisationers krishantering,

Experter risk och kris

Linda Kvarnlöf

Linda Kvarnlöf, paparazziz och första hjälpare på olycksplatser, människors agerande i samband med olyckor.

Minna Lundgren

Minna Lundgren

Minna Lundgren är doktor i sociologi och forskar bland annat om frågor som rör vardagsliv och risk i konfliktområden.

Leif Olsson

Leif Olsson

Leif Olsson, docent i industriell ekonomi: logistik/Supply Chain management, beslut under risk och osäkerhet

15 april kampanjen

Lena Maria Öberg

Lena-Maria Öberg, doktor i informatik. Forskar om krisövningar och hur de kan utvecklas. Dessutom om spårbarhet, informationsdelning och kollaborativt lärande.

Jörgen Sparf

Jörgen Sparf, doktor i sociologi, forskar om resiliens – (främst samhällets men till viss del individers) förmåga att stå emot och klara av en kris samt återhämta sig och utvecklas.

Anna Olofsson

Anna Olofsson, professor i sociologi. Forskar om hantering av risker, riskuppfattningar och riskkommunikation. Risk och dess betydelse i samhället och för oss människor. Betydelsen av samhällets stratifiering i termer av genus, etnicitet, sexualitet och klass och vad det har för konsekvenser.

Erna Danielsson

Erna Danielsson, docent i sociologi. Forskar om samverkan mellan olika organisationer före, under och efter en krissituation.