Statsvetenskap

Spara favorit 24 maj maj 2016
Ekonomi 2

Experter i statsvetenskap

Åsa von Schoultz

Forskar om politiskt beteende med fokus på val, röstningsbeteende, politiskt deltagande och politiska värderingar. Vanligen med medborgarfokus men har också studerat politiska eliters förhållningssätt till politik och deras valframgångar.yn på politiskt beslutsfattande.

Niklas Bolin 300p

Niklas Bolin

Niklas Bolin forskar om nischpartier, t.ex. högerradikala och gröna partier. Partiers interna liv, t.ex. partiers organisering, interndemokrati och partiledarval. han forskar även om parlamentarism, t.ex. deparlamentarisering och parlamentarisk kontroll.

Evangelia Petridou

Evangelia Petridou, doktorand i statsvetenskap: American politics and community development.

Gustav Lidén

Gustav Lidén

Gustav Lidén är docent i statsvetenskap. Forskar bland annat om etableringsreformen på regional nivå, invandring till jobb, flyktingars livssituation. Lokal flyktingpolitik och användningen av informationsteknologi i lokala politiska processer.