Efterfrågad utbildning om psykiatrisk vård startar igen

Fre 12 feb 2021 07:43

Det växande problemet med psykisk ohälsa ökar behovet av utbildad personal. Därför startar Mittuniversitetet en tvåårig grundutbildning som ger fördjupad kunskap i psykiatrisk omvårdnad inriktad på arbete med dem som lider av psykisk ohälsa och deras livssituation.

Folksamling
Enligt OECD har minst 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form psykisk ohälsa eller sjukdom. Foto: Mostphotos.

– Risken att dö en för tidig död är minst fördubblad för människor med psykisk ohälsa och när de gäller personer med svår psykisk sjukdom så kan livslängden vara förkortad med uppemot 25 år. Samtidigt saknas personal som är specialiserad på psykiatrisk vård både inom öppna och slutna vårdformer. Med den här utbildningen kan vi tillmötesgå det stora nationella behovet av omvårdnadspersonal, säger Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för Omvårdnad.

Läs mer om och ansök till utbildningen

Den tvååriga utbildningen är en uppdaterad variant av en utbildning som tidigare gavs 2011–2014. Utbildningen omfattar 40 platser och ges på distans med max tre campusträffar per termin. Det ingår också tio veckors praktik (verksamhetsförlagd utbildning) i programmet.

I utbildningen ingår kurser i psykiatrisk omvårdnad, medicinsk vetenskap och kriminologi. Det ingår också undervisning i livsstilssjukdomar och andra sjukdomar som är överrepresenterade hos personer med psykisk ohälsa.   

Utbildningen vänder sig till personer som vill arbeta eller arbetar idag inom verksamhet med personer som har psykisk ohälsa och/eller särskild problematik. Förkunskaperna är på grundnivå, det vill säga gymnasiekompetens, och efter avslutad examen är tänkbara arbetsplatser sluten psykiatrisk vård, rättspsykiatri, kriminalvård men även andra öppna och slutna vårdformer.

– Arbetsgivarna har ett stort och växande behov av personal som behärskar psykiatrisk omvårdnad. De behöver personal med kompetens inom hälsofrämjande omvårdnad, som kan undervisa, handleda och som har kunskap om diagnostik och behandlings- och rehabiliteringsinsatser. Det är precis vad vår utbildning inriktar sig på, säger Caroline Söderqvist, programansvarig vid Institutionen för Omvårdnad.

Socialstyrelsen framhåller att människor med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa har rätt till jämlik, kunskapsbaserad och säker vård av god kvalitet. De menar att den psykiatriska omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa eller sjukdom bör förbättras och ge en helhetssyn kring hela deras livssituation. Samtidigt rapporterar OECD att minst 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form psykisk ohälsa eller sjukdom. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för 40 procent av de sjukdomsrelaterade kostnaderna.

– Vi är övertygade om att de som examineras om två år kommer göra stor nytta eftersom behovet av specialiserad kompetens är stort. Det handlar om att möta personers komplexa behov av vård i en situation där vi i vården behöver se hela människan för att på riktigt hjälpa personer med psykisk ohälsa, säger Caroline Söderqvist.

Grundutbildningsprogrammet startar höstterminen 2021 och ansökan öppnar den 15 mars.

Kontaktperson:
Caroline Söderqvist, programansvarig vid Institutionen för Omvårdnad,
010-142 83 56, caroline.soderqvist@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19