Kraftsamling för att möta näringslivets IT-behov

Mån 06 mar 2023 06:30

En satsning på internationell spetskompetens ska motverka bristen på arbetskraft inom IT som begränsar tillväxten hos arbetsgivare i Västernorrland och Jämtlands län. Mittuniversitetet och Bron Innovation satsar nu på flera fronter för att lösa kompetensbristen – bland annat genom ett traineeprogram.

Campus Sundsvall

Digitaliseringen av näringsliv och offentlig sektor är en framgångsfaktor för regionen – men ställer också stora krav på kompetent arbetskraft. Inom de närmaste åren kommer det att saknas 70 000 IT-experter i Sverige – och Västernorrland är den region i Norrland som väntas få den största bristen fram till 2035.

Mittuniversitetet och Bron Innovation gör därför tre gemensamma satsningar för att klara bristen på arbetskraft inom IT i Jämtland och Västernorrland.

– Tillsammans med Bron satsar vi brett med kompetensförsörjning inom IT-området. Näringslivets behov är stort och vi jobbar hårt för att möta det behovet, säger Mattias O’Nils, forskningsledare vid STC – Sensible Things that Communicate.

Det handlar om att utveckla befintliga utbildningsprogram, kompetensutveckling för yrkesverksamma samt hitta sätt att rekrytera utländsk spetskompetens till regionen genom ett traineeprogram.

Det internationella traineeprogrammet syftar till att göra det lättare för företagen i regionerna att anställa spetskompetens från andra länder. I en enkätundersökning bland Brons medlemmar framgår att en stor majoritet söker medarbetare som kan kommunicera på svenska. Samtidigt lyfts det faktum att man måste vara öppen för globala rekryteringar för att möta det stora kompetensbehovet.

– Vi vill titta på fler möjligheter för att klara kompetensförsörjningen inom IT i vår region. Internationell spetskompetens är en viktig möjlighet, liksom närmare koppling mellan utbildning och arbetsliv samt fortbildning av befintlig personal. Samarbetet med Mittuniversitetet i dessa frågor är helt avgörande, säger Lars Persson Skandevall VD för Bron Innovation.

 

Information om de tre projekten

Internationellt traineeprogram

Mittuniversitetet och Bron Innovation ska tillsammans med näringslivet ta fram en modell för ett internationellt traineeprogram.

Syftet är att förenkla för företagen i regionen att anställa internationell spetskompetens inom IT. Traineeprogrammet kommer även bestå av kurser vid Mittuniversitetet samt sociala aktiviteter och kurs i svenska.

Förstudien finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs om förstudien Internationellt traineeprogram

KOLL – Kompetensförsörjning genom livslångt lärande

Är ett tvåårigt projekt om ska öka och utveckla studenternas kontakter och erfarenhet med näringsliv och industrin samt stärka möjligheterna att de stannar kvar i regionen.

Projektet riktar sig mot utbildningar inom data, automation och elektronik på Mittuniversitetet. Bland annat kan det handla om att utveckla utbildningsutbudet inom AI – ett område med stor efterfrågan i näringslivet.

Läs om projektet Kompetensförsörjning genom livslångt lärande - KOLL

DRIVEN

Är ett fyraårigt projekt där Mittuniversitetet tillsammans med 23 företag ska utveckla korta kurser för yrkesverksamma inom datadriven utveckling.  De första kurserna startar redan under våren, bland annat inom IoT och nätverkssäkerhet.

Läs mer om projektet

DRIVEN - Expertkompetens för Datadriven Industriell Transformation

Storsatsning på specialanpassade kurser ska gynna näringslivet

 

Kontaktpersoner:

Mattias O’Nils, forskningsledare vid forskningscentret STC, Mittuniversitetet, 010-142 87 80

Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation, 070-666 42 53


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2023-04-03