Arbetslivsanknytning, praktik

DRIVEN ‑ Expertkompetens för Datadriven Industriell Transformation

I projektet DRIVEN ska Mittuniversitetet tillsammans med 23 företag och organisationer utveckla nya kurser anpassade efter behovet av datadriven utveckling hos olika branscher. I det fyraåriga projektet satsas totalt ca 31 miljoner kronor med finansiellt stöd från KK-stiftelsen.

Nyheter

Kopplade forskningscenter

Finansiärer

KK-stiftelsen logotyp

Sidan uppdaterades 2024-04-05