Frågor som rör demokrati, lagar, välfärd, styrning och beslut är frågor som är ständigt politiskt aktuella. Här samlar vi våra främsta experter inom samhällsfrågor.

Robert Pettersson

Doktor i Kulturgeografi och docent i Turismvetenskap. Verksamhetsledare vid turismforskningscentret ETOUR. Forskar om platsers utveckling och turismens roll för lokal- och regional utveckling.

Alexander Ryan

Doktorand vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV), forskningscentra DEMICOM. Statsvetare och forskar bland annat kring politisk polarisering och känslomässig polarisering.

Gustav Lidén

Docent i statsvetenskap och forskningsledare vid RCR, Risk and Crisis Research Centre. Forskar bland annat i lokal immigration- och integrationspolitik.

Sofie Blombäck

Filosofie doktor i statsvetenskap. Forskar kring demokratiska innovationer på lokal nivå, specifikt kring hur invånare bättre kan engageras i kommunala frågor.

Niklas Bolin

Docent och universietslektor i statsvetetenskap. Undervisar och forskar främst om politiskt beteende och politiska partier. Fokus på unga väljare.

Kajsa Falasca

Docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Forskar om strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet, bland annat kring influencers roll i valkampanjer.

Lars Nord

Lars Nord är professor i politisk kommunikation och journalistik. Forskar om rykten och mediebevakning av krig och kriser.

Sidan uppdaterades 2022-08-23