Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär.

Vår gemensamma strävan inom Mittuniversitetet är att minska sjukfrånvaron genom förebyggande arbete. Arbetsgivarens uppgift är att samordna insatser - det vill säga den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Chefen har det övergripande ansvaret för att rehabiliteringsprocessen initieras. Tillsammans med medarbetaren är målet att genom olika åtgärder ge hela eller delar av arbetsförmågan tillbaka.