Vid Mittuniversitetet regleras lön och ersättningar i Villkorsavtal och i lokala kollektivavtal.