Rekrytering

Förmågan att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är en av Mittuniversitetets viktigaste framgångsfaktorer.

Våra lärare och forskare är avgörande för vår verksamhet, utbildning och forskning, men även när det gäller utveckling och att trygga finansieringen av verksamheten.

Mittuniversitetet behöver förutom våra lärare och forskare, även duktiga medarbetare inom administration, tekniskt stöd och bibliotek. Tillsammans skapar vi vår framtid vid Mittuniversitetet med Närhet, Nytta och Nyfikenhet.

Här finner du information om rekryteringsprocessens olika steg såsom behovsanalys, kravprofil, annons, intervju och referenstagning.

 

Läs mer