Rekrytering

Förmågan att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är en av Mittuniversitetets viktigaste framgångsfaktorer.

Våra lärare och forskare är avgörande för vår verksamhet, utbildning och forskning, men även när det gäller utveckling och att trygga finansieringen av verksamheten.

Här finner du information om rekryteringsprocessens olika steg såsom behovsanalys, kravprofil, annons, intervju och referenstagning samt våra processer kring utlandsrekrytering.