För att kunna arbeta i Sverige behövs alltid ett arbetstillstånd alternativt ett uppehållstillstånd. Vad som krävs beror på vad personen ska arbeta som, under hur lång tid samt vilket land personen kommer ifrån.

En EU-medborgare behöver varken ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. De har en så kallad uppehållsrätt

Att rekrytera personal från ett annat land än Sverige kan vara både komplext och tidskrävande. Eftersom det är flera aktörer inblandade och varje del tar tid kan ett ärende i vissa fall ta mellan 6 och 10 månader. För att underlätta och effektivisera processen kan det därför finnas anledning att ta hjälp av Mittuniversitetets upphandlade relocationföretag. Relocation är ett samlingsnamn för många olika tjänster som är kopplade till rekrytering och när en person ska flytta från ett land till ett annat.

Läs mer under respektive process nedan.