Rekrytering av personal från utlandet

Att rekrytera personal från ett annat land än Sverige kan vara både komplext och tidskrävande därför kan det finnas anledning att ta hjälp av Mittuniversitetets upphandlade relocationföretag.

Detta är en generell information för att få detaljerad information i respektive ärende rekommenderas att kontakta respektive myndighet. Det finns också en möjlighet att köpa tjänsten relocation vid rekrytering av personal från utlandet.

Relocation

För att underlätta vid rekryteringen av personal från utlandet så finns det möjlighet att köpa tjänsten relocation. Mittuniversitetet har upphandlat denna tjänst via Alfa Quality Moving AB.
Mer information

Uppehållstillstånd

Om du inte är svensk eller nordisk medborgare behöver du uppehållstillstånd. Icke EU-medborgare söker uppehållstillstånd hos svensk ambassad eller konsulat.
Mer information  

Arbetstillstånd

Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Du kan alltså inte resa till Sverige och vänta på beslut.
Mer information

Visum

Visum är ett tillstånd som behövs för att resa in och vara i Sverige och de övriga Schengenländerna under en kortare tid, till exempel för att besöka släkt eller vänner, för turistbesök, för affärsbesök, för att delta i en konferens eller bara för genomresa (transit). Den som vill bosätta sig i Sverige, till exempel för att förena sig med anhöriga, måste söka och ha fått ett uppehållstillstånd före inresan.
Mer information

Folkbokföring

Rätten till folkbokföring gäller när uppehållstillståndet överstiger ett år.
Varje person som är registrerad i folkbokföringen i Sverige får ett personnummer.
Mer information

Skatteregler

Vistas man i Sverige kortare tid än sex månade är man begränsat skatteskyldig. På skattskyldiga tjänsteinkomster betalas särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Vistas personen sammanhängande i Sverige under sex månader eller längre betraktas personen normalt som obegränsat skattskyldig.
Mer information 

Blanketter

Blanketter hos andra myndigheter:

  • Arbeta i Sverige SKV376 (Skatteverket)
  • Ansökan om skattelättnader för utländska arbetstagare FSN1220 (Forskarskattenämnden)
  • Ansökan för arbetstagare om arbetstillstånd MIGR102031 (Migrationsverket)
  • SINK-ansökan SKV4350 (Skatteverket)

Läs mer