Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär.

Målet med en arbetslivsinriktad rehabilitering är att medarbetaren ska kunna återvända i sina ordinarie arbetsuppgifter.

Vår gemensamma strävan inom Mittuniversitetet är att minska sjukfrånvaron genom förebyggande arbete. Arbetsgivarens uppgift är att samordna insatser - det vill säga den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Du som chef har det övergripande ansvaret för att rehabiliteringsprocessen initieras. Tidiga insatser vid sjukfrånvaro gör det lättare för medarbetaren att återgå i arbete. Tillsammans med medarbetaren har ni målet att genom olika åtgärder ge hela eller delar av arbetsförmågan tillbaka.