Forskarutbildning

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande.

Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Kurserna vänder sig i första hand till forskarstuderande  antagna vid Mittuniversitetet men doktorander från andra lärosät...