Miun Innovation är Mittuniversitetets stöd för studenter, forskare och anställda som vill utveckla en idé som skapar nytta i samhället. Med hjälp av erfarna innovationsrådgivare får akademiska idéägare vägledning i, kunskap om och verktyg för utvecklingsprocesser som gör skillnad.

Studenter, utomhus, Östersund

Miun Innovation

Miun Innovation startade sin verksamhet redan 2009 genom ett EU-projekt med Tillväxtverket för att bygga upp en innovationsmiljö vid Campus Östersund och Sundsvall. Syftet var att stödja och stimulera till nyttiggörande av forskningsresultat och studenters entreprenörskap. Projektet lade en stabil grund för en innovationsstödjande struktur vid Mittuniversitetet som fortsätt verka efter projekttiden i en ny nationell satsning på innovation.

Innovationskontoret Fyrklövern

Regeringen beslutade 2009 att inrätta åtta innovationskontor vid de äldre svenska universiteten. De fyra yngsta universiteteten (vid detta tillfälle), fick möjlighet att bilda ett nionde kontor 2010. Mittuniversitetet bildade då, tillsammans med Örebro universitet, Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö universitet) och Karlstads universitet ett gemensamt innovationskontor - Innovationskontoret Fyrklövern. Idag har innovationskontoren utökats till att vara tretton stycken. Miun Innovation får genom Innovationskontoret Fyrklövern en grundfinansiering för verksamheten från staten varje år.

Du kan läsa mer om våra innovationscase som gått mot kommersialisering här

Läs mer om Innovationskontoret Fyrklövern här 

Miun Innovation i siffror

I uppdraget som innovationskontor redovisas primärt följande tre områden, utvärderade idéer, idéer som erhållit medel för att verifiera innovationshöjd samt överlämningar till inkubatorsmiljöer. Sedan 2010 ser siffrorna ut på följande sätt.

  • Totalt har över 2600 idéer utvärderats
  • Över 270 beslut om verifieringsmedel har fattats
  • Mer än 50 överlämningar till inkubatorsmiljöer i hela Sverige har genomförts

 

Kontakt

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428184

Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428433

Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

010-1428781

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428154

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428355

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1427981

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428584