Miun Innovation är Mittuniversitetets stöd för studenter, forskare och anställda som vill utveckla en idé som skapar nytta i samhället. Med hjälp av erfarna innovationsrådgivare får akademiska idéägare vägledning i, kunskap om och verktyg för utvecklingsprocesser som gör skillnad.

Studenter, utomhus, Östersund

Kontakt

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428184

Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428433

Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

+46 (0)10-1428781

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428154

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428355

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1427981

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428584