Produktionsplaneringsprocessen_Nyast.jpg

Mittuniversitetets Produktionsplaneringsprocess syftar till att förkorta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Tidplan för 2020:

2020-09-12  Alla kurstillfällen för kommande budgetår ska vara planerade, med anmälningskod, i ATLAS.
2020-09-13  Alla kurstillfällen för kommande budgetår ska vara planerade med status "30" i STINA.
2020-10-02  All tjänsteplanering för kommande budgetår ska vara klar i Retendo.
2020-10-16  Budget för alla avdelningar ska vara klar i Hypergene inför verksamhetsdialogerna.
2020-12-15  Universitetsstyrelsen beslutar om budgeten för kommande år.

* Budgetåret avser perioden 20210101-20211231
* Angivna datum avser "sista registreringsdag" i respektive system


I ATLAS registreras samtliga kurstillfällen inom grundutbildningen. När anmälningskoden registreras överförs informationen till STINA där intäkterna planeras för respektive kurstillfälle. Då kurstillfället är planerat i Stina överförs informationen till RETENDO där kurstillfället tjänsteplaneras, externa projektuppdrag registreras i nuläget manuellt i Retendo för att därefter tjänsteplaneras. Varje höst exporteras all tjänsteplanering för kommande år till HYPERGENE, där budgetplaneringen påbörjas för att sedan vara klar och beslutas av universitetsstyrelsen i mitten av december.     

Mer information om Produktionsplaneringsprocessen