Klart med vilka som blivit beviljade medel från forskningsfonden Saepmie

Mån 28 nov. 2022 10:58

Det står nu klart vilka som blivit beviljade medel från forskningsfonden Saepmie. Av de ansökningar som kom in till fonden har idag, 28 november, tre stycken blivit beviljade av rektor.

e-böcker, böcker, smart phone

De som har fått sina ansökningar beviljade, och som kommer att bedriva projekt under de kommande åren, är: Ragnhild Nilsson, vars projekt ska fokusera på politisk diskriminering och möjligheter till samiskt inflytande på kommunal nivå, Marie-France Champoux-Larsson och Anna Leiler, vars projekt fokuserar på mental hälsa och känsloord i sydsamiska, och Emelie Larsson, vars projekt heter ”Avkoloniserande vård i praktik och teori”.

I de första två projekten kommer forskarna att jobba direkt med det samiska samhället, och i det tredje kommer kurser i samisk kulturförståelse inom vården att studeras, vilket senare förhoppningsvis kan bidra till mer positiva vårdkontakter för medlemmarna i det samiska samhället. Allt detta ligger i linje med Mittuniversitetets uttalade målsättning att uppmuntra till forskningsprojekt som direkt engagerar det samiska samhället, och vars resultat direkt kan komma det till del.

Mer om forskningsfonden Saepmie

Jämtland-Härjedalen och Västernorrland är ett traditionellt samiskt område som under senare tid fått förnyad status och kraft. I februari presenterade Stiftelsen Gaaltjie och Mittuniversitetet (Gaskeuniversiteete) en gemensam avsiktsförklaring, där det konstaterades att Mittuniversitetet har ett stort ansvar för att vara en del av utvecklingen av det samiska arvet i regionen.

Av denna anledning öppnade den på lärosätet inrättade forskningsfonden Saepmie för ansökningar i augusti i år. De medel som tillförs fonden har utlysts som lektorsforskningstid om mellan 10–20% per år i tre år. Behörig att få medel från fonden för att bedriva projekt är disputerad personal på Mittuniversitetet, och ansökningarna ska vara fokuserade på forskningsprojekt som är relevanta för samer och Sapmie.

Frågor kring utlysningen kan ställas till:
Torbjörn Westerlund, forskningsrådgivare.

Kontakt


Sidan uppdaterades 2022-12-08