Ny organisation vid NMT-fakulteten

Ons 04 jan 2023 11:05

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Från och med 1 januari 2023 är verksamheten organiserad i fyra nya institutioner, som därmed ersätter de tidigare tio institutionerna.

Förändringen berör alla lärare och forskare som jobbar inom fakulteten.

Fyra nya institutioner

 • Institutionen för data- och elektroteknik, DET
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik, IMD
 • Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem, KKI
 • Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling, NDH

Under hösten 2022 har ett arbete pågått med att förbereda för organisationsförändringen. Det handlar framförallt om att anpassa universitetets olika system till den nya organisationen. Vi bygger t ex om på webbplatsen för Mittuniversitetet så att det blir nya institutionssidor och nya kontaktpersoner. Det kommer också att medföra nya faktureringsadresser, nya organisatoriska tillhörigheter och nya grupper för berörd personal. Vi skyltar också om i entréer och kontorsbyggnader på båda campus. Förändringen påverkar inte studenter, partners eller leverantörer i så stor omfattning.

Motiven för organisationsförändringen

Syftet med den nya institutionsorganisationen är att skapa bättre förutsättningar för planering och strategisk utveckling. Inrättandet av ledningsgrupper med representanter från olika delar av institutionen säkerställer bibehållen närhet till ledningen samtidigt som det avlastar prefektrollen. Färre institutioner ger också möjlighet till ett mer koncentrerat verksamhetsstöd från förvaltningen och kansliet med bland annat kommunikatör, ekonom och administratör närmare verksamheten. 

Vår förhoppning är att det ska bli tydligare och enklare för alla att samarbeta och utveckla verksamheten, säger Dan Bylund, prodekan och projektledare för organisationsförändringen.

 

Institutionen för data- och elektroteknik / DET

Institutionen har verksamhet vid Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion.

Forskningscentrumet STC är placerat vid institutionen. Centrumet bedriver forskning om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Ämnen: elektronik, datateknik, elektroteknik och ljudproduktion

Prefekt: Patrik Österberg

Webbplats: www.miun.se/det

 

Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik / IMD

Institutionen har verksamhet vid Campus Sundsvall och Campus Östersund. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Forskningscentrumen FSCN och STRC är placerade vid institutionen. Vid FSCN forskar man inom fiberteknologi, grön energi, superkondensatorer, batterier samt nya cellulosamaterial. STRC bedriver utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri.

Ämnen: elektronik (fysikalisk), fysik, kemi (fysikalisk), kemiteknik, maskinteknik, maskinteknik med inriktning sportteknologi och additiv tillverkning, matematik, teknisk design, teknisk fysik, ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Prefekt: Claes Mattsson

Webbplats: www.miun.se/imd

 

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem / KKI

Institutionen har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem.

Forskningscentrumet DEMICOM är placerat vid institutionen. Vid DEMICOM bedrivs forskning inom demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Vid institutionen finns också Forum för digitalisering, FODI.

Ämnen: arkiv- och informationsvetenskap, bildjournalistik, datavetenskap, datateknik, industriell organisation och ekonomi, informatik, informationssystem, journalistik, kvalitetsledning, kvalitetsteknik, medie- och kommunikationsvetenskap

Prefekt: Pernilla Ingelsson

Webbplats: www.miun.se/kki

 

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling / NDH

Institutionen har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där det bedrivs utbildning och forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.

Ämnen: arbetsvetenskap, biologi, byggnadsteknik, ekoteknik och miljövetenskap, energiteknik, fotografi, grafisk design, industridesign, kemi, miljöteknik och miljövetenskap

Prefekt: Madelen Olofsson

Webbplats: www.miun.se/ndh

 

Tidigare institutioner som upphör

 • Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)
 • Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
 • Institutionen för design (DES)
 • Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
 • Institutionen för informationssystem och teknologi (IST)
 • Institutionen för kemiteknik (CHE)
 • Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
 • Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)
 • Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
 • Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2023-01-12