Vid Mittuniversitetet finns ett antal planeringsprocesser. Två av dessa är verksamhetsplaneringsprocessen och produktionsplaneringsprocessen.