Mittuniversitetets Produktionsplaneringsprocess syftar till att förkorta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Kontakt

Kenneth Johansson

Systemsamordnare|Systemsamordnare

+46 (0)10-1427820