Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb. Atlas är även en del av produktionsplaneringsprocessen.

OBS! Använd Firefox om Chrome krånglar då du arbetar i Atlas.

Logga in

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt vanliga lösenord 
Vid problem med inloggning kontakta Maud Albertsson, tel. 010-142 87 99

Blankett för behörighet

Atlas hanterar bland annat följande
- Kursplaner på grund- och avancerad nivå
- Kursplaner på forskarnivå
- Kurspaket
- Kurs-, paket- och programtillfällen
- Kurs-, program- och paketinformation för publicering på webb
- Välkomstbrev
- Export av information till vår centrala utbildningswebb, svenska och engelska
- Export av information till Ladok
- Export av kurstillfällen till produktionsplaneringsprocessen

Atlas togs i drift hösten 2005. Kurs- och utbildningsplaner innan dess finns för Fakulteten för humanvetenskap på respektive ansvarig avdelning och för Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier finns informationen vid fakultetskansliet www.miun.se/nmt.

 

Tidsplan för arbete med MIUNs utbildningsinformation!

Uppdaterad 2020-04-09 
Länk till excel-fil

Läsår 21/22

Sommar -21
v. 23 - 34, (7/6 - 29/8)

Ht -21
v. 35 - 2, (30/8 - 16/1)

Vt -22
v. 3 - 22, (17/1 -5/6)

Läsår 20/21

Sommar -20
v. 24 - 35, (8/6 - 30/8)

Ht -20
v. 36 - 2, (31/8 - 17/1)

Vt -21
v. 3 - 22, (18/1 -6/6)

Läsår 19/20

Sommar -19 
v 24 - 35, (10/6 - 1/9)

Ht -19
v. 36 - 3, (2/9 - 19/1)

Vt -20
v. 4 - 23, (20/1 - 7/6)

Bra att veta!

Beslut om läsårets förläggning  

Tidsplan för arbete med MIUNs utbildningsinformation!
Uppdaterad 2020-04-09 
Länk till excel-fil

Broschyr
Kort information om databasen.
Bra att veta om Atlas!

Testmiljö, inlogg!
Logga in i test-Atlas

Kontakt

atlas@miun.se

Systemansvarig
Maud Albertsson 

Support och backup mm.
Jessica Lif

Teknik, it-drift
helpdesk@miun.se 

Ansvarig webben
Lena E Burman, KOM utbildningswebben
Bengt Nilsson, KOM webbansvarig

Antagnings- och NyA-ansvarig
Cathrin Björne - produktionsansvarig 

Ladokansvarig
Erna Österlund 

Systemägare
Agneta Sundvisson

Nyheter