Projektgrupp

Lokal projektledare: Anders Hallberg
Ansvarig för it-integrationer: Ove Olander
Ansvarig för verksamhetsinförandet: Erna Österlund
Projektsekreterare: Maud Albertsson

Registervård vid MIUN

Vad är registervård och varför gör vi det?
Läs mer om registervården inför Ladok 3 här!

Uppdragsbeskrivning

Projektet för införande av Ladok 3 vid Miun, dnr MIUN 2013/839