Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – vad gäller?

Digital tillgänglighet betyder att alla människor – oavsett exempelvis funktionsnedsättning – ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser.