Universitetsledningens stab lyder direkt under förvaltningschefen.

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anna Haeggström

Samordnare|Samordnare

+46 (0)10-1428493

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

+46 (0)10-1428883

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428554

Carl-Åke Åström

Registrator|Registrar

+46 (0)10-1428637

Cecilia Johnsson

Arkivarie|Archivist

+46 (0)10-1428725

Charlott Skoog

Upphandlare|Procurement Officer

+46 (0)10-1428593

Eva SomeroSörensen

Planeringschef|Head of Strategic Planning

+46 (0)10-1428494

Gunilla Wikberg

Assistent|Assistent

+46 (0)10-1428182

Jon Öberg

Jurist|Jurist

+46 (0)10-1427897

Kenneth Johansson

Systemsamordnare|Systemsamordnare

+46 (0)10-1427820

Kristina Hallgren

Registrator|Registrar

+46 (0)10-1428728

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

+46 (0)10-1428430

Ronny Asp

Registrator|Registrar

+46 (0)10-1428298