Här hittar du fakultetens nämnder och råd.

Fakultetsnämnd

Ansvarsområdet för en fakultetsnämnd utgörs av de huvudområden för utbildning på grund- och avancerad nivå, och de ämnen på forskarnivå samt den forskning som tillhör fakulteten.

Råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att bevaka och främja utbildningen på forskarnivån. Rådet har i första hand ett kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och ska därmed...

Råd för lärarutbildning

Lärarutbildningen styrs av Samordningsorganet för lärarutbildning som underställt de båda fakulteterna, NMT och HUV.

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar som professor, lektor och biträdande lektor. Rådet lämnar även förslag till antagning s...

Sidan uppdaterades 2019-12-16