Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå

Rådets ansvarsområde omfattar utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten exklusive lärarutbildning. Därtill att bereda ärenden som ska behandlas i fakultetsnämnden. Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets arbetsordning vidaredelegerad av fakultetsnämnden. 

Ärenden för behandling av rådet ska vara fakultetskansliet, eva.staffanssson@miun.se, tillhanda senast tre (3) veckor före mötesdatum.

Ordförande
Peter Degerman, docent

Ledamöter

Magnus Israelsson, universitetslektor
Rikard Karlsson, universitetslektor
Annika Kjällman Alm, universitetslektor
Magnus Perlestam, professor
Susanna Öhman, professor


Studeranderepresentant

Suppleanter

Helén Dahlqvist, universitetslektor
Linda Wilhelmsson, universitetslektor

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Kontakt

Eva Staffansson

Handläggare|Administrative Officer

010-1428029

Magnus Perlestam

Professor|Professor

010-1428256