Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå

Rådets ansvarsområde omfattar utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten exklusive lärarutbildning. Därtill att bereda ärenden som ska behandlas i fakultetsnämnden. Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets arbetsordning vidaredelegerad av fakultetsnämnden. 

Ordförande
Magnus Perlestam, professor

Ledamöter
Jimmy Jaldemark, docent
Sara Nyhlén, lektor
John Selander, professor
Wilhelm Skoglund, lektor
Annika Kjällman-Alm, universitetslektor
Charlotte Andoh-Appiah, universitetslektor

Studeranderepresentanter
Ida Andersson, Studentkåren Östersund
Rebecka Mc Neill, Studentkåren Sundsvall

Suppleanter
Elisabet Wasteson, lektor
Göran Bostedt, docent

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Kontakt

Eva Staffansson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 29

Magnus Perlestam

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 56