Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att bevaka och främja utbildningen på forskarnivån. Rådet har i första hand ett kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och ska därmed ansvara för att följa upp kvaliteten i utbildningen.

Mötesplan 2022

Ärenden för behandling av rådet för utbildning på forskarnivå skall vara fakultetskansliet tillhanda 3 veckor innan rådets möte.

Fakultetens doktorandprogram

Fakulteten har ett doktorandprogram med målet att samtliga forskarutbildningar vid den humanvetenskapliga fakulteten håller mycket hög kvalitet.

Kvalitetsuppföljningar

Fakultetsintern uppföljning Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) har beslutat att följa upp alla forskarutbildningsämnen under mandatperioden 2015–2017. Processen ser ut så här: Ämnesföreträda...

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Sidan uppdaterades 2022-06-02