Här hittar du fakultetens nämnder och råd.

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämndens ansvarsområde utgörs av de huvudområden för utbildning på grund- och avancerad nivå, de ämnen på forskarnivå samt den forskning som tillhör fakulteten.

Råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att bevaka och främja utbildningen på forskarnivån. Rådet har i första hand ett kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och ska därmed...

Lärarutbildningens samordningsråd

Lärarutbildningens samordningsråd är ett gemensamt råd för Mittuniversitetets olika lärarprogram med anledning av att programmens verksamhet spänner över flera institutioner och båda fakulteterna. 

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar som professor, lektor och biträdande lektor. Rådet lämnar även förslag till antagning s...

Sidan uppdaterades 2024-01-08