Kurser, seminarier och andra moment i forskarutbildningen

Information om aktuella kurser, seminarier och andra aktiviteter.

Kurser, seminarier och andra moment i forskarutbildningen

Aktuella kurser

Det arrangeras kurser för forskarstuderande både på Humanvetenskapliga fakulteten och Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Även andra universitet arrangerar kurser som kan vara öppna för doktorander på Mittuniversitetet.

Här kan du läsa mer om vilka kurser som är aktuella just nu.

Aktuella aktiviteter

Doktorander från hela fakulteten träffas i olika sammanhang för att utbyta erfarenheter och skapa gemenskap. Här kan du läsa mer om dessa aktiviteter och vad som är aktuellt just nu.'

 

A toolbox for academic productivity - fom efficiency to effectiveness

Half-day workshop for PhD students: November 16, 2021, online 1 pm–4pm

The workshop provides you with a toolbox for increased academic productivity. Katarina Mårtensson has a PhD in educational development and works as senior lecturer at Lund University. More information at https://finishontime.se/our-services_english

The number of places is limited

Read more and register to the workshop

 

Doktorandfrukostar i Teams

9 september 8.30-9.30
19 november 8.30-9.30
Inbjudan skickas ut via Teams till fakultetens forskarstuderande.

 

Skrivardagar för forskarstuderande vid fakulteten för humanvetenskap (HUV)

27-28 oktober i Sundsvall
Se bifogat program. Anmälan senast 18 oktober till Maria Evans

 

Career Day for Phd Students 2021

11 november
Ett arrangemang för NMTs och HUVs doktorander i samarbete med avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS). Språket är engelska.

 

Interview training - how to feel confident when meeting the media 

Autumn 2021 (date to follow)
In this seminar, you will practice an interview situation in front of a camera and get feedback from the course leader. Please note that you must have attended the News values seminar in order to attend this seminar. 

Länk till kursplaner

Även kurser på forskarnivå finns i Mittuniversitets databas för kursplaner. Här kan du söka för att hitta dem.

Doktorandprogram - Fakulteten för humanvetenskap

Fakulteten har ett doktorandprogram med målet att samtliga forskarutbildningar vid den humanvetenskapliga fakulteten håller mycket hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om doktorandprogrammet

Tillgodoräknande av kurser från andra lärosäten

Beslut om tillgodoräknande av kurser på forskarnivå genomförda vid andra lärosäten tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Ansökan om tillgodoräknande av forskarutbildningskurs anordnad av annat lärosäte än Mittuniversitetet

Individuella läskurser

Beslut om läskurser för enskilda tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Ansökan om godkännande av individuell läskurs på forskarnivå