Kurser, seminarier och andra moment i forskarutbildningen

Information om aktuella kurser, seminarier och andra aktiviteter.

Kurser, seminarier och andra moment i forskarutbildningen

Aktuella kurser

Det arrangeras kurser för forskarstuderande både på Humanvetenskapliga fakulteten och Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Även andra universitet arrangerar kurser som kan vara öppna för doktorander på Mittuniversitetet.

Här kan du läsa mer om vilka kurser som är aktuella just nu.

Aktuella aktiviteter

Doktorander från hela fakulteten träffas i olika sammanhang för att utbyta erfarenheter och skapa gemenskap. Här kan du läsa mer om dessa aktiviteter och vad som är aktuellt just nu.

Zoom-seminarium om Rovtidskrifter

Ons 29 september 2021  08:30–09:45

Rovtidskrifter och andra oseriösa aktörer är ett ständigt gissel för forskare oavsett disciplin. Det kan vara svårt att se skillnad på seriösa kontakter från tidskrifter och oseriösa aktörer.

Sebastian Gabrielsson, universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet, har undersökt publicering inom rovtidskrifter i sitt ämne, omvårdnad, och skrivit flera artiklar i ämnet. Nu kommer Sebastian dela med sig av sina erfarenheter och berätta vad du som forskare kan göra för att genomskåda dessa oseriösa aktörer.

Läs mer

Doktorandfrukostar i Teams

9 september 8.30-9.30
19 november 8.30-9.30
Inbjudan skickas ut via Teams till fakultetens forskarstuderande

Introduktionsdag för nya forskarstuderande

5 oktober 10.00-15.30
Inbjudan skickas ut via mail till nya forskarstuderande och handledare

Presentation techniques - present your research, digitally and physically 

21 September 2021
Learn how to pitch you research and to present it in a way that ensures that everyone can understand it. This includes presenting to a live audience, as well as digitally. 

Read more and register for the seminar
 

Att skriva forskningsansökningar

23 September 9.00-14.00 via Zoom
Nina Erkenstam och Torbjörn Westerlund från Grants Office

Läs mer och anmäl dig till seminariet

Skrivardagar för forskarstuderande

27-28 oktober i Sundsvall
Mer information kommer publiceras här i september.

Career Day for Phd Students 2021

11 november
Ett arrangemang för NMTs och HUVs doktorander i samarbete med avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS). Språket är engelska.

Interview training - how to feel confident when meeting the media 

Autumn 2021 (date to follow)
In this seminar, you will practice an interview situation in front of a camera and get feedback from the course leader. Please note that you must have attended the News values seminar in order to attend this seminar. 

Länk till kursplaner

Även kurser på forskarnivå finns i Mittuniversitets databas för kursplaner. Här kan du söka för att hitta dem.

Doktorandprogram - Fakulteten för humanvetenskap

Fakulteten har ett doktorandprogram med målet att samtliga forskarutbildningar vid den humanvetenskapliga fakulteten håller mycket hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om doktorandprogrammet

Tillgodoräknande av kurser från andra lärosäten

Beslut om tillgodoräknande av kurser på forskarnivå genomförda vid andra lärosäten tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Ansökan om tillgodoräknande av forskarutbildningskurs anordnad av annat lärosäte än Mittuniversitetet

Individuella läskurser

Beslut om läskurser för enskilda tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Ansökan om godkännande av individuell läskurs på forskarnivå