Kurser, seminarier och andra moment i forskarutbildningen

Information om aktuella kurser, seminarier och andra aktiviteter.

Kurser, seminarier och andra moment i forskarutbildningen

Aktuella kurser

Det arrangeras kurser för forskarstuderande både på Humanvetenskapliga fakulteten och Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Även andra universitet arrangerar kurser som kan vara öppna för doktorander på Mittuniversitetet.

Här kan du läsa mer om vilka kurser som är aktuella just nu.

Aktuella aktiviteter

Doktorander från hela Mittuniversitetet träffas i olika sammanhang för att utbyta erfarenheter och skapa gemenskap. Här kan du läsa mer om dessa aktiviteter och vad som är aktuellt just nu.

Sidan kommer att uppdateras.

Länk till kursplaner

Även kurser på forskarnivå finns i Mittuniversitets databas för kursplaner. Här kan du söka för att hitta dem.

Doktorandprogram - Fakulteten för humanvetenskap

Fakulteten har ett doktorandprogram med målet att samtliga forskarutbildningar vid den humanvetenskapliga fakulteten håller mycket hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om doktorandprogrammet

Tillgodoräknande av kurser från andra lärosäten

Beslut om tillgodoräknande av kurser på forskarnivå genomförda vid andra lärosäten tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Ansökan om tillgodoräknande av forskarutbildningskurs anordnad av annat lärosäte än Mittuniversitetet

Individuella läskurser

Beslut om läskurser för enskilda tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Ansökan om godkännande av individuell läskurs på forskarnivå