Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum, varav fyra stycken har sin hemvist vid Fakulteten för humanvetenskap, dessutom finns Forum för genusforskning som är en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform.

Sidan uppdaterades 2023-11-26