Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum, varav fyra stycken har sin hemvist vid Fakulteten för humanvetenskap, dessutom finns Forum för genusvetenskap som är en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform.

Sidan uppdaterades 2022-04-26