Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Fakulteten omfattar institutioner inom naturvetenskap, teknik och medier på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i tio institutioner för utbildning och forskning.

Kemisk modell

Organisationsplan

Kontakt