Fakulteten omfattar institutioner inom naturvetenskap, teknik och medier på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i tio institutioner för utbildning och forskning.

Kemisk modell

Organisationsplan

Kontakt

Hans-Erik Nilsson

Professor Dekan

+46 (0)10-1428739