Forskningscentrum | miun.se

Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum, varav fyra stycken har sin hemvist vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Dessutom finns Forum för digitalisering (FODI) på fakulteten.

Sidan uppdaterades 2023-09-22