Anvisningar för anmälan om disputation

Här finner du det som krävs för att göra en anmälan till disputation - regler, tidplaner och blanketter. Se gärna över vad som krävs i god tid innan anmälan lämnas in.

När ni bestämt tid för disputation kontrollera att den tid ni vill boka inte är upptagen. I reglerna för licentiatseminarium och disputationsakten anges att fler än en disputation eller ett licentiatseminarium inte bör tillåtas på samma tid och samma datum inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Meddela fakultetshandläggare john.hakansson@miun.se vilken tid ni bokar, gör detta även om ni inte är klara med "Anmälan om disputation". För att anmälan om disputation ska kunna hanteras av fakultetskansliet ska samtliga handlingar med underskrifter ha skickats in.

Kontrollera lediga tider

Anvisningar för avhandling

Kontakta tryckeriet, alexandra.wibron@miun.se och christina.olsson@miun.se så snart ni vet datum. Periodvis är det många som ska trycka sina avhandlingar så det kan bli svårt att få en tid för tryck som passar det planerade examensdatumet. Innan provtryckning ska avhandlingen vara korrekturläst och språkgranskad. Om ni måste ändra datum för tryck/provtryck så måste ni se till att tryckeriet får veta detta så att de kan ändra sin planering.

Disputations anmälan