Anvisningar för anmälan om licentiatseminarium

För att anmälan om licentiatseminarium ska kunna hanteras av fakultetskansliet ska samtliga dokument med underskrifter skickas in.