Anvisningar för anmälan om licentiatseminarium

För att anmälan om licentiatseminarium ska kunna hanteras av fakultetskansliet ska samtliga dokument med underskrifter skickas in.

OBS !!!!!
När ni bestämt tid för licentiatseminarium kontrollera att den tid ni vill boka inte är upptagen. Meddela handläggare John Håkansson vilken tid ni bokar, gör detta även om ni inte är klar med "Anmälan om licentiatseminarium"

Kontrollera lediga tider 

Anvisningar för avhandling

Kontakta tryckeriet, alexandra.wibron@miun.se eller christina.olsson@miun.se så snart ni vet datum.
Tryckeriet behöver veta hur kostnaden ska konteras för att kunna boka datum.

Periodvis är det många som ska trycka sina avhandlingar så det kan bli svårt att få en tid för tryck som passar det planerade examensdatumet. Innan provtryckning ska avhandlingen vara korrekturläst och språkgranskad. Om ni måste ändra datum för tryck/provtryck så måste ni se till att tryckeriet får veta detta så att de kan ändra sin planering.