MetodVis: Framtagande och utveckling av ett visualiseringsverktyg (lärverktyg för vetenskapliga metoder

Ta fram och utveckla ett lärverktyg för visualisering av de mest elementära vetenskapsmetoderna för studenter på B-, C- och magister/masternivå samt doktorander för att användas som komplement till kurslitteratur på universitetsövergripande metodkurser.

Sidan uppdaterades 2023-10-13