SPEDAT – Spel för datalogiskt tänkande

Gruppen bakom projektet avser utveckla ett lärspel för studenter som påbörjar sin första kurs i programmering och hoppas förbättra både genomströmning och måluppfyllelse på programmeringskurserna.

Sidan uppdaterades 2023-10-13