Mål 9 ‑ Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Globala målen

Vi har nära kopplingar till regionens industri, inte minst skogsindustrin. I våra samarbeten sker forskning och utveckling på lokal och global skala helt integrerat. Det handlar om allt från rening av industrislam, via cellulosa- och kemiindustri till medverkan i InnovationLab2030 som fokuserar på att stödja svenska myndigheter i att arbeta med och utvecklas i riktning mot FNs hållbarhetsmål.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitetets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 9 - HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 7 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med MÅL 9 - HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR. Innehållet kan variera beroende på språk.

När ”usch” blir resurs

En viktig del av framtidens mat- och foderproduktion består i att kunna nyttja de resurser som redan finns och förädla dem, i stället för att låta dem gå till spillo. Vid Mittuniversitetet pågår...

DRIVE

Detta projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn. För...

BioRem Fiber

Projektet BioRem Fiber utvecklar marknadsanpassad miljöteknik för att ta upp och sanera fiberbankar och fiberrika sediment längs Västernorrlands kust. Bioremedieringen sker med hjälp av svamp,...

Sidan uppdaterades 2023-12-15