Studenter vid Selångersån

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen SOCIOLOGI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 7 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med SOCIOLOGI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Utvald som expert åt Coronakommissionen

Erna Danielsson, professor i sociologi vid Mittuniversitetet, är en av en handfull professorer från olika lärosäten som ingått i Coronakommissionens expertgrupper. – Det var jätteroligt att bli...

RCR utvärderar MSBs arbete under pandemin

Risk- och krisforskningscentret, RCR, vid Mittuniversitetet har fått uppdraget att utvärdera hur Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har hanterat pandemin. Utvärderingen ska vara klar...

Hur och av vem ska bygden räddas?

Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet tar sig an de möjligheter och utmaningar som kan dölja sig när någon säger sig ha en ambition om att vilja rädda bygden.

Forskaren som blev doktorand

Den 28 maj disputerade Per Becker i sociologi. Ett par månader tidigare blev han befordrad till professor i risk och hållbarhet vid Lunds universitet. Hur kommer det sig att man väljer att skriva t...

Sidan uppdaterades 2023-08-07