På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen RESANDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 9 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med RESANDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

8000 sms-enkäter i ny studie om Corona och resande

I spåren av den pågående pandemin har resandet minskat drastiskt. I en ny studie kommer forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet att kartlägga hur människors beteende kopplat till turis...

Airbnb väcker många frågor hos turismforskarna

Många städer i världen ser en enorm tillväxt av korttidsuthyrning på grund av Airbnb:s växande popularitet. Uthyrningstrenden lockar också forskarna och turismforskningsinstitutet ETOUR vill bland...

Turismutredning om Hornborgasjön

När tranorna anländer på våren lockas hundratusentals turister till Hornborgasjön. Men hur är det för besöksnäringen resten av året?

ENTER2018 Jönköping

Kom till den årliga konferensen om e-turism! Digital tourism: engagement, content and networks

Sidan uppdaterades 2022-09-12