Ordmoln INFRA

Avdelningen för infrastruktur (INFRA)

Avdelningen för Infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet, och campusservice. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-12-14