Universitetsbibliotek och studentstöd (UB)

UB:s uppdrag är att erbjuda universitets studenter och anställda bibliotekstjänster, publiceringsstöd, lärandestöd, studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning.

Biblioteket Campus Östersund

Våra verksamhetsområden

Medieförsörjning

Hanterar allt som rör UB:s inköp och förmedling av medier till universitetets studenter, lärare och forskare. Det gäller  urval och inköp av databaser, tidskrifter, kursböcker och annan litteratur, samt vår fjärrlåneservice. Vi ser också till att universitetsbibliotekets samlingar blir sökbara och tillgängliga dels på plats och dels via bibliotekets webb.

Kontaktperson: Torun Sundström, gruppledare/tf. bibliotekschef

Publicerings- och lärandestöd

Vi ansvarar för bibliotekets undervisningsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå avseende informationssökning, referenshantering och källkritik. I uppdraget ingår skrivhandledning och handledning i informationssökning samt talboksregistrering. Vi samordnar bemanningen vid våra informationsdiskar och utvecklar bibliotekets kundtjänst. Vi ansvarar för studiemiljön i bibliotekets lokaler och har uppdraget att se till så att lokalerna fungerar och utvecklas utifrån våra besökares behov.

Vi arbetar med digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av forskningspublikationer i Diva för spridning till nationella/internationella system, arkivering samt bibliometrisk analys. Vi ger service till forskare/doktorander inklusive hjälp med systematisk litteratursökning, support på referenshanteringssystem och verktyg för val av publikationskanaler. I samarbete med arkiv, jurist och IT är vi en del av en enhet (DAU) som arbetar med hantering av forskningsdata.

Kontaktperson: Daniel Fahlén, gruppledare

Vägledning och särskilt stöd

Vägledning och särskilt stöd har i uppdrag att tillhandahålla central studievägledning, pedagogiskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning och studenthälsa. Vi erbjuder även stöd och vägledning till studenter som funderar på högskolestudier.

Kontaktperson: Helena Söderberg, gruppledare

Läs mer om Vägledning och särskilt stöd här:

Central studievägledning

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Samordning av studenthälsan

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Danielsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428520

Andrew Butterworth

Bibliotekarie|Librarian

010-1428817

Anita Frisk

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428343

Anna Hallqvist

Handledare för pedagogiskt stöd

010-1428303

Anna Holmqvist

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428103

Anna-Lena Stöök

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428862

Ann-Christine Hägglund

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428982

Bengt Redeborn

Bibliotekarie|Librarian

010-1428022

Emil Berggren

Bibliotekarie|Librarian

010-1428453

Eva Askling

Handledare för pedagogiskt stöd

Eva Lundin

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428828

Gertrud Ivarsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428376

Helena Söderberg

Samordnare studenthälsofrågor

010-1428487

Jonas Degerfält

Bibliotekarie|Librarian

010-1428012

Kerstin Mårtensson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428114

Lars Våge

Bibliotekarie|Librarian

010-1428839

Lill Furudahl

Bibliotekarie|Librarian

010-1428693

Liselott Jacobson

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428461

Lotta Olsson

Studievägledare|Study Counsellor

010-1427946

Lovisa Larsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1427859

Maja Hörnberg

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428523

Malin Johansson

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428486

Maria Forslin

Systemspecialist|Systemspecialist

010-1428845

Maria von Essen

Bibliotekarie|Librarian

010-1428730

Marie Rönnlund

Bibliotekarie|Librarian

010-1428528

Marlene Franzén

Bibliotekarie|Librarian

010-1428720

Mattias Sjöqvist

Språkhandledare|Språkhandledare

010-1427902

Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428477

Nils Wikström

Studievägledare|Study Counsellor

010-1428598

Olivia Ekman

Bibliotekarie|Librarian

010-1428015

Oskar Hammargren

Bibliotekarie|Librarian

010-1428710

Renée Abrahamsson

Bibliotekarie|Librarian

010-1428787

Robin Zetterberg

Handledare pedagogiskt stöd

010-1427943

Sara Ahlin

Studievägledare|Study Counsellor

010-1428945

Sonya Edström

Handledare för pedagogiskt stöd|Handledare för pedagogiskt stöd

010-1427956

Torun Sundström

Bibliotekarie|Librarian

010-1428993

Ulf Andersson

Studievägledare

010-1427860

Victoria Engman

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-1428990

Kontakt

Torun Sundström

Bibliotekarie|Librarian

010-1428993