Universitetets ledning

Anders Fällström

Rektor | Vice-chancellor

+46 (0)10-1428640

Eva Dannetun

Prorektor |Pro vice-chancellor

+46 (0)10-1428543

Håkan Wiklund

Prorektor |Pro vice-chancellor

+46 (0)10-1428385

Anna-Lena Perdahl

Universitetsstrateg|Universitetsstrateg

+46 (0)10-1427935

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

+46 (0)10-1428881

Victoria Sjöbom

Personalchef|Personalchef

+46 (0)10-1428018

Kicki Strandh

Avdelningschef|Head of Department

+46 (0)10-1428814

Eva SomeroSörensen

Planeringschef|Head of Strategic Planning

+46 (0)10-1428494