Institutionen bedriver forskning inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik samt inom turismvetenskap och geografi.

En stor del av forskningen inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, och statistik bedrivs inom Centrum för ekonomiska relationer (CER) och forskargruppen SESPA. All forskning inom turismvetenskap och geografi sker inom ramen för turismforskningsinstitutet ETOUR.