Forskning

Institutionen bedriver forskning inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik samt inom turismvetenskap och geografi.