SESPA är en forskningsgrupp som sedan 2010 fokuserar på forskning inom entreprenörskap och regional utveckling. Det är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer.

Gamla bildbanksbilder

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2022-11-16