SESPA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer.

Gamla bildbanksbilder

Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas (SESPA), eller Samhällsentreprenörskap – gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i lokala miljöer ­har som syfte att samordna och koncentrera resurser för att utöka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagande i glesa strukturer.

Kontakt

Forskningsledare

Yvonne von Friedrichs
yvonne.vonfriedrichs@miun.se
010-142 8110