Forskningen är indelad i fyra områden; Didaktik, Diskret matematik, Komplex analys och Homogeniseringsteori. Här kan du läsa mer om våra forskargrupper.

Forskargrupper

Skola

Forskningsgruppen Skola (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet) I den nya forskningsinriktningen mot praktiknära skolforskning ämnar vi att handfast fördjupa och bredda våra kunskaper inom kärnområd...

Ämnesdidaktik

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övri...

Komplex analys

Vi forskar mestadels i komplex analys i flera variabler, där forskningen är inriktad emot pluripotential, komplex geometri och integralformler.

Homogeniseringsteori

Homogeniseringsteori behandlar effektiva egenskaper och mikrovariationer hos heterogena material. Det kan röra sig om värmeledning och elasticitet i kompositmaterial eller strömning av vätska som...