Forskargrupper

Spara favorit 3 jan januari 2019

Matematikforskningen är indelad i fyra områden; Didaktik, Diskret matematik, Komplex analys och Homogeniseringsteori. Här nedan kan du läsa mer om våra forskargrupper.

Ämnesdidaktik

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övriga världen.

Diskret matematik

Vår forskning är inriktad mot designteori och integrerbara system.

Homogeniseringsteori

Homogeniseringsteori behandlar effektiva egenskaper och mikrovariationer hos heterogena material. Det kan röra sig om värmeledning och elasticitet i kompositmaterial eller strömning av vätska som filtreras genom finfördelade material. Ytterst handlar det om att upprätta en mekanik för heterogena material baserad på modern funktionalanalys och teori för partiella differentialekvationer i kombination med klassiska naturlagar.

Komplex analys

Vi forskar mestadels i komplex analys i flera variabler, där forskningen är inriktad emot pluripotential, komplex geometri och integralformler.