Psykologilaboratoriet är en viktig del av psykologiämnets forsknings- och utbildningsmiljö. Laboratoriet har byggts upp successivt under flera år och fortsätter att utvecklas kontinuerligt.

MI7A0812.jpg

Psykologilaboratoriet är ett mycket omfattande laboratorium med goda resurser för psykologisk forskning – alltifrån grundläggande psykofysiologisk, kognitiv-emotionell och stressrelaterad forskning till miljö- och socialpsykologiska studier samt arbetssimuleringar av olika slag. Lokalerna och utrustningen används både för ren forskning och i undervisningsverksamheten (uppsatsarbeten, laborationer, demonstrationer).

I våra lokaler kan vi mäta, lagra och analysera fysiologiska parametrar såsom ögonrörelser, hjärnaktivitet (EEG), EKG, EMG, EDA, HR, med flera. Laboratoriet är också utrustat med ett anpassningsbart grupprum där inspelning av ljud och bild från fyra olika synvinklar kan göras simultant. Rummet är lämpligt för gruppobservationer, barnobservationer och även intervjuer. En del av forskningen i laboratoriet görs även via mobila enheter utanför lokalerna när datainsamlingen är bättre lämpad för en annan miljö.

Sammantaget innebär detta att psykologilaboratoriet utgör en unik och  högkvalitativ resurs för både forsknings- och undervisningsändamål.