Vi har utbildning på grund, avancerad och forskarnivå i idrottsvetenskap. Inom ramen för vårt engagemang som Riksidrottsuniversitet utbildar vi också tränare för Skid- och Skidskytteförbundet samt parasport.

MI7A2362.jpg

Grundutbildning och magisterutbildning

Inom idrottsvetenskap har vi grundutbildningen Idrottsvetenskapligt program samt ett magisterprogram i idrottsvetenskap samt en kurs i Träningslära Parsport

Inom ämet maskinteknik finns högskoleingenjörsprogrammet Sportteknologi med fokus på produktutveckling för sport och fritid.

Inom Företagsekonomi finns ett kurspaket Företagsekonomi för elitidrottare. Efter denna kurs kommer det finnas möjlighet att söka fortsatta kurspaket som leder till en ekonomexamen efter avklarade studier.

Mer om våra utbildningar på miun.se/utbildning.

Uppdragsutbildning

Mittuniversitetet ger också utbildningar på uppdrag av företag och organisationer.  Det kan till exempel handla om idrottsprestation, kost, hälsa med mera. Vi ger i dagsläget en elittränarutbildning på uppdrag av Svenska Skid- och Skidskytteförbundet. 

Är du elitidrottare och vill studera kan du läsa vad du vill, vi hjälper dig med studieanpassningen.

Kontakt

Idrottskoordinator på Mittuniversitets idrottsakademi:
Agnes Wredenberg

Parasportkoordinator på Mittuniversitetes idrottsakademi:
Marie Ohlsson

Vetenskaplig koordinator på Mittuniversitetes idrottsakademi:
Marko Laaksonen

Övriga frågor:
idrott@miun.se

 

Övriga kontaktpersoner