Idrottsvetenskapligt program

Idrottsvetenskapligt program, 180 hp

Brinner du för idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du veta hur kroppen fungerar och vad vi kan prestera? I så fall är Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Utbildningen ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet med kurser inom bland annat anatomi, fysiologi, testmetodik, träningslära, nutrition, ledarskap och idrottspsykologi. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, hälsoutvecklare, rådgivare, ledare och utbildare på både grupp- och individnivå


Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Flexibel – Östersund
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Flexibel – Östersund
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4601
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Utbildning inom idrottsvetenskap fyller en viktig funktion i dagens samhälle med en allt mer stillasittande och inaktiv befolkning. Denna utveckling ger negativa konsekvenser både ur ett hälso- och idrottsperspektiv. För att vända trenden behövs välutbildade personer som förstår vikten av att främja en god hälsa, en aktiv livsstil och en gynnsam och effektiv idrottsutveckling.

Utbildningens första år är mer teoretiskt och du läser grundläggande anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi, idrottspsykologi, fysisk aktivitet, hälsa, rörelselära och träningslära. Utbildningens andra år innehåller en blandning av teori och praktik med bland annat kurser inom idrottspsykologi, träningslära och testmetodik.

Under det sista året ökar graden av självständigt arbete och praktisk tillämpning. Det handlar om att arbeta med personer och grupper som inte hör till klassen och innehåller även en praktikperiod. Under det tredje året genomför du även ditt självständiga arbete (c-uppsats) där du kan välja forskningsfråga utifrån eget intresse i dialog med våra forskare inom områdena fysisk aktivitet och hälsa, träning och prestation samt omgivningsfysiologi.

Utbildningen är nära kopplad till den framstående forskningsmiljön på Nationellt Vintersportcentrum (NVC). Kopplingen till NVC, kombinationen av teori och mycket praktiskt arbete plus ett välutrustat studentlaboratorium gör denna utbildning unik. Som student finns möjlighet att delta i eller assistera vid forskningsprojekt samt jobba mycket praktiskt med personlig träning med externa personer. Utbildningen samarbetar också med Östersunds kommun kring hälsofrämjande projekt framförallt inom inriktningen Hälsa.

Du har även möjlighet till internationellt utbyte under utbildningen. Dessutom har du goda möjligheter att satsa på studier i kombination med en hälsosam livsstil, ett rikt friluftsliv med närhet till fjällen och elitidrottande.

Undervisningens upplägg

Utbildningen sker på helfart och ges på distans, men har 2–3 obligatoriska campusträffar per termin i Östersund. En campusträff motsvarar 3-5 dagar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sport Science

Efter utbildningen

Programmet ger dig en god grund att arbeta inom idrotts- och hälsosektorn, med fokus på framförallt hälso- och prestationsutveckling, som tränare, hälsoutvecklare, ledare, coach, rådgivare, testledare och utbildare. Arbetstillfällen finns inom föreningar, förbund och företag, hälso- och friskvårdsanläggningar, inom idrottsrörelsen eller som egen företagare. Du har också goda möjligheter att vidareutbilda dig till exempelvis specialidrottslärare eller fördjupa dig ämnesmässigt för att förbereda dig för en forskarutbildning. Programmet är även ackrediterat och examinerade studenter kan få friskvårdsföretagens PT-licens.

Arbetslivskontakt

Verksamhetsförlagd undervisning och praktiska moment ger en bra förberedelse inför framtida arbetsliv.

Mer om utbildningen

Kvinna står framför en träningsmaskin

"Vi är bland de bästa i Sverige på idrottsvetenskap"

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-04-05