Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) stödjer och samordnar Mittuniversitetets lärosätesövergripande verksamheter som erbjuds externa parter inom det livslånga lärandet.

Livslångt lärande

Sidan uppdaterades 2024-02-09